Тоног төхөөрөмжийн туршилт

 

Туршилтын зүйлс

Тоног төхөөрөмж

1

Бүрэлдэхүүн хэсгийн шинжилгээ

Флюресцент спектрометр

2

Шууд унших Индуктив хосолсон плазмын ялгарлын спектрометр

3

Спектрофотометр

4

Халаалтын эмчилгээ

Дулааны боловсруулалтын зуух

5

Хатуу байдал

Рокуэлл хатуулгийн сорилтын машин

6

Бичил хатуулаг шалгах машин

7

Цахилгаан дамжуулах чадвар

Бичил тэсвэртэй туршилтын машин

8

Дижитал Эдди Одоогийн цахилгаан дамжуулалтын туршилтын машин

9

Механик шинж чанарууд

Микрокомпьютерийн хяналтын цахим түгээмэл материалын туршилтын машин

10

Үл эвдэх үзлэг

Онлайн Ухаалаг дижитал Эдди одоогийн илрүүлэгч

11

Масс

Аналитик тэнцэл

12

Металлографийн шинжилгээ

Металлургийн микроскоп

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10